פורסם בתאריך 07/12/2018

Amnon Ben-Shushan & Co. Certified Public Accountants

הידעת?!
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 שנחקק במרץ 2018, ייכנס לתוקפו ביום 1.1.2019.
מאת- אמנון בן שושן, רואה חשבון.

ההון השחור בישראל גורם לאבדן הכנסות של מיליארדי ₪ מדי שנה לקופת המדינה כאשר השימוש במזומן הוא ה"דלק" המניע אותה ולכן מטרת החקיקה היא לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית.
החוק מגביל הן מתן והן קבלת תשלומים במזומן, שימוש ב"צ'קים פתוחים" והסבת צ'קים. המגבלה חלה על תשלומים עבור מכירה/ שירות במסגרת עסקית, על מכירה/ שירות במסגרת לא עסקית, על תשלום וקבלת משכורת וכן על מתנות, תרומות והלוואות.
1. החוק ביו היתר מגביל תקבול או מתן תשלום במזומן במכירה/ שירות על ידי עוסק במסגרת פעילות עסקית בעסקה מעל 11 אלף ₪.
בעסקה מעל סכום התקרה של 11 אלף ש"ח, יהיה ניתן לקבל או לתת במזומן מקסימום 10% ממחיר העסקה או 11 אלף ₪ כנמוך. קבלה או תשלום במזומן מעבר לסכום זה, ייחשבו הפרה של החוק.
אם מחיר העסקה הנו מתחת לסכום של 11 אלף ₪ אין הפרה של החוק וניתן יהיה לשלם על מלוא העסקה במזומן.
2. החוק מגביל קבלה או מתן מזומן כמתנה בסכום העולה על 50 אלף ₪. כנ"ל, יהיה ניתן לעשות שימוש במזומן לטובת מתנה לכל היותר בשיעור של עד 10% מסכום המתנה או 50 אלף ₪ כנמוך.
3. החוק מגביל קבלה או מתן מזומן בסכום העולה על 50 אלף ₪ במסגרת מכירה/ שירות בעסקה שלא במסגרת פעילות עסקית.
כנ"ל, יהיה ניתן לעשות שימוש במזומן לכל היותר בשיעור של עד 10% ממחיר העסקה שלא במסגרת פעילות עסקית או 50 אלף ₪ כנמוך.
https://bshcpa.co.il/
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.