פורסם בתאריך Dec 17, 2018

Amnon Ben-Shushan & Co. Certified Public Accountants

כמה פעמים שמעת את העצה: אם אתה רוצה לשמור על הרכוש שלך אל תשים את כל הביצים בסל אחד. מה המקור לכך?
מאת- אמנון בן שושן, רו"ח.
"ויחץ את העם אשר אתו את הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות" (בראשית, לב, ז)
בפרשת "וישלח" יעקב אבינו התכונן לפגישה בדורון עם עשו אחיו.
לקראת המלחמה הצפויה הוא חילק את ילדיו, את נשיו ואף את צאנו ורכושו לשני מחנות מתוך כוונה שאם יבוא עשו על המחנה האחד ויכה בו, יוותר לו המחנה השני לאחר שהרוב הושמד.
יעקב אבינו העניק במעשיו עצה טובה להגנה על הרכוש על ידי חלוקתו לשניים ושמירת כל אחד מהחלקים באופן אחר ובמקום שונה כך שאם חלק אחד יעלם או ייגנב- יותר ברשותו החלק הנוסף.
https://bshcpa.co.il/
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.