פורסם בתאריך 22/07/2021

Amnon Ben-Shushan & Co. Certified Public Accountants

דיווח חצי שנתי על רווחי הון ממכירת ניירות ערך


החובה להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמות מס מוטלת על משקיעים שצברו רווחי הון ממימוש ניירות ערך נסחרים רק במצבים בהם הבנקים או הברוקרים שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות לא ניכו במקור את מלוא המס הישראלי מרווחי הון. כלומר הדיווח החצי שנתי יתבצע ב- 3 מקרים כמפורט להלן:

ניהול מסחר של יחידים או חברות בניירות ערך באמצעות בנקים או ברוקרים זרים או באמצעות המרשתת מבלי שנוכה מס ישראלי במקור מאותם הרווחים.
במצבים בהם אושר ליחידים או לחברות פטור מניכוי מס במקור על הכנסותיהם משוק ההון ולכן מכוח האישור הגופים בישראל לא ניכו את המס במקור. לרוב, כאשר המסחר מתנהל באמצעות בנקים או חברות ביטוח הפועלות בגבולות ישראל מנוכה מס ישראלי במקור למשקיעים תושבי ישראל ולכן לא קמה חובת דיווח חצי שנתי.
במקרים בהם נוכה מס במקור בשיעור נמוך יותר מהשיעורים הקבועים בתקנות ניכוי מס במקור. רשות המסים הביעה עמדתה והבהירה כי חובת הדיווח החצי שנתי תחול גם כאשר מדובר ברווחים מהם לא נוכה "מלוא המס במקור". דהיינו החובה להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמה חלה לא רק באותם מקרים בהם לא נוכה מס במקור כלל, אלא גם אם נוכה מס במקור בשיעור נמוך יותר מהשיעורים הקבועים בתקנות ניכוי מס במקור. במקרים אלו ניתן יהיה לקזז מסכום המקדמה החצי שנתית, את המס שנוכה במקור.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.