פורסם בתאריך 31/05/2021

Amnon Ben-Shushan & Co. Certified Public Accountants

קיימים שלושה מסלולי מיסוי על הכנסות משכר דירה שהופקו ע"י יחידים בעלי דירות מגורים פרטיות המשכירים אותן למגורים ליחיד:

1. תשלום מס במסלול פטור ממס – הכנסות יחידים מהשכרת דירות למגורים ליחידים או לגופים מסוימים יהיו פטורים ממס עד לתקרת הכנסה חודשית של 5,070 ש"ח (בשנת 2021). יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירות מגורים, העולה על היתרה, יהיה פטור ממס על הכנסה של דמי שכירות עד גובה “התקרה המתואמת”. חריגה מהתקרה אינה שוללת את הפטור לחלוטין, אלא מקטינה אותו בגובה ההפרש שבין דמי השכירות לבין התקרה. למשל: אם ההכנסה החודשית מדמי שכירות היא בסך 5,140 ש"ח (כלומר חריגה של 70 ש"ח מהתקרה), אזי דמי השכירות הפטורים ממס יהיו בגובה 5,000 ש"ח ואילו יתרת דמי השכירות בסך 140 ש"ח תחויב במס שולי. אין זאת אלא, כי במקרה של הכנסה חודשית מדמי שכירות בגובה 10,140 ש"ח, לא ניתן ליהנות מהפטור ממס מאחר וסך ההכנסה החודשית שווה לכפל תקרת הפטור.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.